Joopa joo.
Aikoonansa kansakoulus opetettihin, notta ihimisistä sanotahan hän ja elukasta se.

Ny kesälomalla on ollu oikeen aijaksi kutsuttua juttua kuunnella aamukaffilla teeveetä. Siältä tuloo arkiaamuusin yliopistollinen eläänsairaalaohojelma. Toki ne elukat on niiren asiakkahia ja silleen omistajan maksavina potilahina tosi tärkiöötä.

Non kaikki, siis ne elukat, HÄN. Hän, hänelle, hänestä...

Akseli, (5,9 v) on menny eskarihin ja sillä alko ruattinkiäli, kun son sellaasen ryhymäs, missä on ykkös- ja kakkosluakkalaasiakin. Soli kertonu äitillensä, notta oli oppinut ruattiksi:"Jag vet inte." 

Akseli:"Olen oppinut ruotsiksi Jag vet inte."
Äiti:"Mitä se tarkoittaa?"
Akseli:"Minä en tiedä."
Äiti:"Mutta tiedätkö, mitä se on tarkoittaa?
Akseli:"Mi-nä en tie-dä!"
Äiti:"Mutta tiedätkö, mitä se on suomeksi?"
Akseli:"MINÄ EN TIEDÄ !!!!!!"

Johan nyt sitten äitikin oppi och hon vet vad menar jag vet inte.