Moon jo aikaasemminkin kirioottanu siitä, ku ny on täälä eetteris blogien lisäksi myös vlogeja. Vlogi lausutahan äffällä, elikkä floki. Son se vireoploki, vireopäiväkiria. (lausutahanko fireoploki, fireopäiväkiria?) Non kuulemma yleestymäs tavallisten plokien rinnalle.

Me ruvetahan olemahan ny jäliis nykyaijasta, me plokkaajat! Kukahan reppana haluaas seurata mua ja mun mesoamistani tiatsikalta, ku laittaasin heti aamusta (yällä??) fireon kuvaamahan huusholliani ja ittiäni? Melekeen sanoosin, notta jonkinlaasta narsismin alakua kaikki tyynni. Jos on plokkaaminenkin yhyrenlaasta ;).

Jäläkikasvustoni toiseksi nuarimmaasesta on tulos tooosi pelottava. Pihallekaan ei voi mennä iliman naamaria.

spider-normal.jpg

Tuvas sillon reppu seljäs ja naamari naamas. (Ja kuitenki koko olemus kielii tosi kilttiä poijankoltiaasta, naamarista hualimati.)

spider1-normal.jpg

Elias ei taira tiätää, notton olemas naamiootumiskialto kotomaan lakikirias. Toki sei oo järjestämäskään mitään miälenosootusta pihalla. Tuvas sitä kuulemma toisinaijoon esiintyy.