Sain tämmösen ihanan palakinnon Hannilta ja ennen ku saan laittaa sen palakintokaappihini klasien taa, niin mun tuloo vastata viitehen kysymyksehen. Ja minähän vastaalen. Useen totuurenmukaasestikin. (ei piitata ny muatooluusta, ne prakaa jo tällä ikää) 

 1) Milloin aloitit blogisi?

Alootin 10.10.2007. Oikiasti, jos kattoo mun alootustani, niin alootin jo vuanna 1970, silloon jo ku ei ollu viälä mitään plokkaajia eikä plokistaaniaakaan olemaskaan. Kukaan ei tiärä, miten moon silloon jo saanu alootettua, mutta tuas vasimella arkisto tiarooshan se seisoo. Notta 1970.

 2) Mistä kirjoitat blogissasi, mitä kaikkea se käsittelee?
 
Asioota aasta ööhön, sellaasta sekameteliä kaikki tyynni. En ota kantaa kovin isoosti päivänpolttavihin asioohin enkä ny päivänsammuttamihinkaan. Pyrin olemahan eres plokis kultaasella keskitiällä, höpäjämähän vain omista asioostani ja joskus toistenki.
 
3) Mikä seikka tekee blogistasi erityisen verrattuna muihin?

Erityisen? Ei niin mikään. Murretta ei lasketa, sillä kiriootteloo meleko moni.

4) Mikä sai sinut aloittamaan blogin kirjoittamisen?

Kirioottamisen tarves. Mikäpä muu? Uteliaasuus.

 5) Mitä haluaisit muuttaa blogissasi?


En kait enää mitään. Joskus ku vaihroon murtehelle, niin miätiin, notta kuinka omituusena mua piretähän, ku alootan paasaamahan leviästi asioosta ja sitten mä heti hoksasin, nottei mua pirä kukaan sen kummempana outona, miken olisi jo muutoonki.

Lähretän palakinto-knapin Nettimarttalle  ja Isopeikolle. Morotan vastauksianne!

55 vuatta on suurlakon alakamisesta ja kekkonenkekkonenkekkosesta.

Täs iäs
pitääs olla jo aikaa
mennä vaikka hilijaa
kävelemähän
lapsuutensa aikaasia
polokuja
heinittynysiä ja
niim muistorikkahia
maisemia

menis hilijaa kävellen
sem matkan
kiittäen

istuus ojampyörtänöllä
imis heinänkortta
haistelis peltoja
ja jäliellä olevia mettiä

ammentaas ittehensä
loppumatkaksi voimmaa

(Maire Loppi)