Mua ottaa aina jollakin lailla korvahan, kun teevees sanotahan vaikka uutisis, notta jonakin vuanna kuali ennenaikaasesti niin ja niin palio Italias helteisiin. Uus helleaalto on ny tulos keskieurooppaa ravistelemahan ja siälä peljätähän uusia ennenaikaasia kualemia.

Ennenaikaanen synnytys, sellaasia on. Mutta ennenaikaanen kualema. Sellaasta kulukaa ei eres oo. On vain aina aijallansa tulevia kualemia. Moon sevveran fatalisti, notta meirän elinpäivät on kyllä johonakin Korkiemman käsis ja tiaros.

Sanon niinku tyttäreni kastanut pappi vajaa 4kymmentä vuatta sitten....Annamaria Elisa, sinun päiväsi ovat luetut ja sinulla on paikka varattuna taivasten valtakunnassa. 

Nii-i. päivät on lujetut, ei oo mitään ennenaikaasta.