Ohojelma sisältää tuatesijoottelua ...tootta varmahan nähäny johonakin realiti- taikka vaikka kokkiohojelmas tuallaasen lausehen (toki kiriakiälellä) tv-ruurun yläreunas. Se varoottaa tai tuaa esille, notta ohojelmas on mainontaa,  julukisesti taikka piilosti. On se kumma kuinka meitä pitää varootella ja tuara esille, notta nyt on jokin uus arapiankippo pöyrän nurkalla, jotei muutoon olisi varmahan havaannukkaan.

Moon ruvennu oikeen sillä silimällä kattomahan, notta mitä non ny tv-ohojelmas pannu esille, ku teksti on ylänurkas. Solis varmahan niin, jossei sitä lausetta olisi, niin puhelinlangat olis punaasena teevee yhtiölle ja huurettaas kitarisat oikoosina, notta ny te olitta laittanu uuren harlekiinisarian kipot tiskipöyrälle taikka jaakopseenin lavittan laattialle. Ollahan me ihimeellisiä. Pian ei tartte käyttää itte mitään järkiä ja omaa oivallusta.

Tos on yksi, jokon alakanu ottamahan mua kupolihini. Son plokien kommentoontien sanatarkistus. Tämei oo yhyrellekkään plokikirioottajalle moite, koska mä tajuan erittään hyvin, notta pian munkin pitää mennä laittamahan sanatarkistus ruutuhun täppi. Joka jessuksen päivä on roskapostia vanhoos postauksis, joita mä meen sitten merkkaalemahan sivun ylläpitäjälle, nottei tää tyyppi hindustaaniasta oo mun kommentooja, son roskakommentin kirioottelija vain.

Mutta kattokaa ny tuata sanatarkistusta! Luulooko niiren keksijä, nottei ulukomaalaanen roskakommentin kirioottaja osaa lukia tuata tuhuruusta nokimaasta sanaa, joka alakaa setalla. Mutta suamalaasen kommentoojan tuloo kyllä nähärä ja osata sen kirioottaa hyvinki ja saa selevänki. Höh ja Pöh.

Miksei siinä oo supisuamalaasia seleviä sanoja siistillä pohojalla, jottei joka kerran tartte tihurustaa, notta mikä himskatin tohtori sivaako siinon ny kiriootettuna.

Tämä postaus sisälti sanasijoottelua. Nottei tartte ny minkään ylläpiron tulla silimilleni, moon varoottanu sijoottelusta.