Pikaasesti nappasin jostakin uutisesta tiaron, notta jostakin saaristosta on ny haahkalinnut pian karonnu! Syynä oli merikotkien lisääntyminen. Merikotkia on suajeltu jo vuasitolokulla. Mitenkäs ny sitte?

Totean taas kerran, notten mä kaipaa rinosauruksiakaan, mulle riittää niistä nähäryt valokuvat. Kummasti kakarakkin on ottanu rinot omiksensa. Hyvä, kun puhua osaavat, niin kaupasta tuloo saara rinosaurus kainalohon.

Merikotkat ja haahkat, nei ny isoosti vaikututa kenenkään hiihtotyylihin mitään. Mitäs, jos annettaas luannonkin hoitaa joitakin omia asiootansa aivan itte?