Moon ajatellu. (aika erikoonen toimenpire)

Kuinka meillä voi olla olemas sellaanen tyäpaikka, johona saarahan päivät pääskytysten (outo sana) riirellä ja hasaata? Yhtööses kokoukses jokaanen puhuu asiaa määrätyn mittaasesti mutta pääsöö siinäkin välis ihimettelemähän ouroksi Jonkun Muun tekemää. Ihime juttu! 

Voirahan moittia ja aiheuttaa hämminkiä ja kertua asioosta omana totuutena. Nähärä asiat omasta näkövinkkelistä, vain omasta. Ei tarvitte kattua eteheppäin vaan voi krökytä asioota vaikka kuinka kaukaakin menneesyyrestä. Ja haisoohan se, jos oikeen syvälle krökkyää. Tunkiokin. Saa syytellä toista. Koskaan ei oo ittes vikaa. Ei koskaan.

Kaikki tyäpaikan osaaminen on aina niis, jokkei oo töis, vaan on oppositiotyähuanehes. Se on aika outuakin, ku osaaminen on vain ittes tai omas piänes  joukos, ei koskaan siinä toises joukos. Ja töis saa olla sellaasiakin ihimisiä, jokkei osaa hoitaa asioota ja teköö aina väärin; teki niin tai näin. Niitä sitten yhyres ja lehtienpalstoolla tai aamuteevees saarahan haukkua taitamattomiksi. Viälä ei oo käsirysyä näkyny. (?)

Ei tarvitte suunnitella asioota yhyres, ei teherä niitä parahin päin. Ei trenkää miättiä yhtööstä hyvää. Jokahinen valittoo, mitä asiaa haluaa ajaa ojasta allikkohon, sotesta sotehen. Aivo -laatuja on vaan monipualuejärjestelmän verran. Ei enempää, ei vähempää. Minä Itte on se paras tyäntekijä.

Saa osootella ainakin yhyrellä sormella toista ja koskaan ei ne muut joutilahat sormet osoota ittehen takaasin. Saa leikkiä lymmyystä ja kattella syyllisiä. Ja totutun tavan mukahan rankaasta. Useenki viattomia. 


Ja kukaan ei moiti, vaikka käyttäyryt tyämaallas ikävästi tai onhoosesti. Se kuuluu vaan asiahan. Saa olla jo periaattehestakin eri miältä. Saa vastustaa vaikkei oo viälä asiaa kuullukkaan. Saa sanua punaasta mustaksi. Ja me itte ne sinne valittemma, jokahitten, töihin, ja hyväksymme moiset käyttäytymiset.

Oliskohan se heleppua? Olla siälä, pääkallon paikalla, Minä Ittenä. Minä minä minä.

Tyäpaikkana opposito. Tai vastaanpano. Tai vastahanka. Tai vastarinta. Tai appositio. Tai eres eruskunta.