Moon oppinu uusia sanoja. Minen tarkoota ny mitään pöhinä -sanoja vaan oikeen niinku sivistyssanoja, joiten tiänny olevaksikaan. Tai siis toki tiäsin sivistyssanoja olevan olevaksi mutten näitä justihin oppimiani sanoja.
 

Eetos on antiikin Kreikasta peräisin oleva termi, joka tarkoittaa vakiintunutta paikkaa, tapaa ja moraalista luonnetta. Retoriikassa eetos on yksi kolmesta suostuttelun välineestä paatoksen (pathos) ja logoksen ohella.

Tuan paatoksen meinaamisen mä ny oikiastansa tiäränkin.

 

Logos on kreikan kielen sana, jolla on monia merkityksiä. Se voi tarkoittaa puhetta, sanaa, merkitystä, ajattelua, järkeä, periaatetta, sääntöä, suhdetta tai oppia.

 

Eetoksessa on kyse siitä, missä määrin henkilö kykenee saamaan yleisön vakuuttuneeksi siitä, että hän on uskottava.

Mä kyllä toimittelen useen asioota sillä paatoksella ja antaamuksella notta eetostakin on följys. Toivottavasti täskin postaukses oli uskottavuutta. Eres katu-uskottavuutta. ?