Tyttäreni meni ostamaha Eläkeläiset yhtyeen konserttihin lippua. Sano nuarelle flikalle ostavansa Eläkeläiset lipun. Tyttö intaantu toimittelemahan, nottei oo silleen eriksensä eläkeläislippuja, joissa lukisi eläkeläiset. Laura sanoi, että joo joo mutta haluan lipun, jossa lukee Eläkeläiset, ettei tule väärää lippua. Mutta meillä ei ole sellaisia eläkeläislippuja, joissa lukee eläkeläiset, sanoi tyttö painokkaasti. Laura sanoi puhuneensa sitten lujemmalla äänellä ja hitaammin: ha lu an li pun Elä ke läi set yh tyeen kon sert tiin!

Johan oli tytölle sitten auennut asia eikä ollut tahtonut saada lippuja naurultaan myydyksi. Tyttö oli jäänyt Lauran lähtiessä nauramaan kippurassa.

Son ny Jussia teillen kaikille! Jos että laita tyynyn alle niittykukkia taikka vahtaa prunnihin nähräksennä suluhasen kuvajaasta, niin sulukekaa ny eres sepalus.