Ostin eileen kirpparilta kotomaan kiäliopin; vuarelta 1890, kolomas painos. Jestas ku molin tyrniää.

Alkeis-, muoto- ja runo-oppi oppikoululaasille, kirioottanu Arvi Jännes.

"Anapesti on edestakaisin käännetty daktyli; sen nousuun ja laskuun sopivat siis samallaiset tavuut kuin daktylinkin nousuun ja laskuun; usein käytetään anapestin asemesta jambi, jonka laskussa olevan tavuun kuitenkin oikeastaan tulee olla pitkä tai keskiarvoinen (samoin kuin daktylia korvaavan trokeen), esim.
Taas kuo-\hu se käy, \ taas kään-\tyvi tuo:
Ja he taas \ alas hel-\län kat-\sehen luo."

"Koska daktylissa on yksi tavuu nousussa, mutta kaksi laskussa, niin luonnollisen poljennon aikaansaaminen vaatii tässä suurempaa huolta kuin trokeisessa mitassa, jott`ei runokorollinen tavuu tulisi runokorottomien suhteen liian heikoksi"

Saatakkos tuan paremmin tulla ja runoolla, siinei palio puhuttu kondiotsinaali muaros eikä ollu jätetty eres konjuktsioonia pois!