On meitä muitaki, jolta avaamet jää lukitun oven taa pöyränkulumalle tai sitten vasta havaattoo niiren puuttumisen, ku yrittää kaharenkymmenen astehen pakkaases turhaan sisätiloohin ja tajuaa, notta Oma Koto on niin lähellä ja kuitenki niin kaukana!

Joiltaki putuaaki avaamia. Huh…multei oo koskaan puronnu ja nyt alkas tuntumahan, notta manaalen senkin vian itelleni. Noh, menöö näis viois sekin viälä. Niin mun ystävälläni, Kipalla, on taito lukita ittensä pihalle ja jopa purotellakin avaamia. Se näytti mulle kuinka soli ratkaassu avaanten putuamisongelman.  Son täs kuvas…ongelman ratkaasu.

Ennen ku silimät tottu, niin kerkesin jo ajatella, mitä tuas ny, avaamia pilivin pimeen. Sitten mä hoksasin…siinei oo ku 1 (luje: yks) kunnon avaan ja 2 kipalesta aivanku piäniä päiväkirian avaamia. Yks kunnon avaan mitä erilaasimpien avaamenperin kans samas knipus. Sitei eres havaatte tualta joukosta. Piti oikeen ääneheni ihimetellä, notta kuinka nuan kummallinen kimppu? Kuuluu kuulemma melekoonen ääni, ku tää rypäs putuaa laattialle. 

Siinon taskulamppukin, notta löytyys nippu paremmin...aijoo, ei se sitä varten voikaan olla, sehän katuaas avaamen ja avaantenperiensä joukos. Tottapa se lamppu on siksi, notta kaharenkymmenen astehen pakkaasees osuu avaamella vain yhtehen avaamenreikähän, nottei trenkää osootella monehen avaamenreikähän niinku sivumyätääsis ravintolasta tulles. Joku sano, notta joskus silloon voi olla monta avaamenreikää samas lukus. Minen oo sellaasta lukkua koskaan nähänykkään. (Nyt en kysy, kuka nauro...)

Pitääki muistaa ostaa sille aina mennen-tullen uus avaamenperä, saa hommata nipullensa sitten oikeen oman käsilaukunki. (Jonka se sitten taas unohtaas jonnekin.) Tua nippu on kiinni laukun sisäpualella taas omalla remmillään. Minen keherannu kysyä, notta mistä se klinahdus kuuluus, jos muka avaannippu putuuas laattialle? Miten se voi purota, ku son laukus kii? Elikkä koko laukun katuamista tai unohrusta täs ny orottellahan.